Informácia o programe  


Elektronická Kniha návštev poľovného revíru je novou alternatívou ku klasickej Knihe návštev.
Údaje sa do Knihy zaznamenávajú dvomi spôsobmi. Prvý vyžaduje prístup k počítaču s prístupom na internet, druhy spôsob je založený na posielaní SMS správ z mobilného telefónu.

Ako začať s Knihou pracovať ?
 • prihláste sa do systému zadaním prezývky 'admin' s počiatočným heslom 'admin'
 • v menu 'Správa systému' postupne vyplníte údaje o vašom poľovnom revíri, vytvoríte zoznam členov vašej organizácie, zoznam lokalít a prípadne i účelu návštevy. Všetky údaje je možné dopĺňať i neskôr počas jednotlivých zápisov do Knihy. Počiatočné heslo používateľa admin je admin
 • v menu 'Správa systému -> Systémové nastavenia' si môžete upraviť niektoré prednastavené systémové parametre.
 • nezabudnite zmeniť heslo používateľa 'Administrátor' s prezývkou 'admin' z počiatočného hesla 'admin' na ľubovoľné, vami zvolené, v menu 'Zoznam členov'
Návšteva revíru
 • pred odchodom do revíru sa prihláste do systému zadaním svojej prezývky a hesla
 • v menu 'Návšteva revíru' zvoľte možnosť 'Pridaj nový'
 • v zobrazenom formulári vyplníte jednotlivé polia buď výberom z ponúknutých údajov alebo po stlačení editačnej ceruzky údaj priamo vpíšete
 • záznam môžete urobiť aj za iného člena vašej organizácie, napr. na požiadanie prostredníctvom telefónu. Systém v pozadí eviduje meno člena, ktorý zápis urobil a zaznamená presný čas zápisu
 • po návrate z revíru v tabuľke vyhľadáte záznam, ktorý ste urobili pred odchodom. Po stlačení editačnej ceruzky (na konci riadku) sa zobrazí formulár, do ktorého môžete doplniť Čas odchodu z revíru a Zhodnotenie. Systém zaeviduje meno člena, ktorý zápis urobil a zaznamená presný čas zápisu
 • registrovať príchod do revíru ako aj odchod z revíru je možné aj bez použitia počítača. Postačí na to bežný mobilný telefón, z ktorého sa dajú odosielať SMS správy. Ako použiť mobilný telefón si pozrite v menu 'Zápis SMS-kou'
Hlásenie úlovku
 • prihláste sa do systému zadaním svojej prezývky a hesla
 • v menu 'Hlásenie úlovku' sa zobrazí tabuľka s doteraz nahlásenými úlovkami
 • zvoľte 'Pridaj nový'
 • v zobrazenom formulári vyplníte jednotlivé polia buď výberom z ponúknutých údajov alebo po stlačení editačnej ceruzky údaj priamo vpíšete
 • systém v pozadí eviduje meno člena, ktorý zápis urobil a zaznamená presný čas zápisu

  KNIHA NÁVŠTEV
poľovného revíru
 
  Petrovec  
 

Rok 2020