O revíre História

História

HISTÓRIA DANIELEJ ZVERI

 

     Lov zveri je starý ako ľudstvo na Zemi samé. Vdávnej minulosti patrilo právo lovu každému, no postupným vznikom súkromného vlastníctva sa prejavovala snaha toto právo si privlastniť. Toto nastalo už vo feudálnej spoločnosti, v ktorej si vládnuca trieda okrem iného vyhradila aj právo lovu pre seba. V 16.a 17.storočí sa toto právo ešte zužuje, pretože sa zakazuje lov niektorých druhov zveri, a to nie pre ich ochranu, ale preto, aby sa zachovalo právo lovu pre vyvolených.

Čítať celý článok...

 

HISTÓRIA  DANIELEJ ZVERI V EURÓPE

 

     Danielia zver žila v Európe iba v predhistorickej dobe, v strednom pleistocéne. Vtedy sa vyskytovala približne na celom jej území, čo dokazujú aj fosílne nálezy. V pleistocénnych vrstvách posledného interglaciálu sa našli 650 000 ročné zvyšky fosílnych paroží a roku 1883 objavili pri Belzigu v Nemecku kompletnú kostru daniela a trofej obodovali na 195,6 boda CIC (Dóža, J.) Ďalšie nálezy zo stredného dilúvia pochádzajú z Francúzska, Talianska, Švajčiarska, Grécka a našli sa aj vo Veľkej Británii pri Clactone.V Dánsku evidujú dokonca 14 nálezísk.

Čítať celý článok...

 

 

HISTÓRIA DANIELEJ ZVERI NA SLOVENSKU

 

     Prvé písomné údaje o výskyte danielej zveri na našom území (presnejšie o názve Dama) nachádzame v Arpádovskom diplomatári v Turčianskom a Liptovskom registri,na ktorý upozornil Ortvay. Podľa donačnej listiny datovanej 11.augusta 1265 uhorský kráľ Beľo IV. udeľujúc privilégiá nemeckým prisťahovalcom v Nemeckej Ľupči (dnes Partizánska Ľupča) a v Liptove vôbec si vyhradil právo lovu niektorých druhov zveri. Prisťahovalcom na určitých miestach sa nepovoľuje loviť jeleň, daniel, a diviaky, ale srnce a zajace môžu loviť ľubovolne.

Čítať celý článok...

 

HISTÓRIA DANIELEJ ZVERI V POĽOVNOM REVÍRY PETROVEC

 

     Snaha o introdukciu danielej zveri v perspektívnych 70.rokoch minulého storočia, vyústila v rozhodnutí Podnikového riaditeľstva Štátnych lesov v Banskej Bystrici, doviesť základné stádo z oblasti Tamási, revír Gyulaj,30 km južne od Siofoku pri Balatone.

Čítať celý článok...